Articles View all

Attam Yaa Obbo Bariisaa

The following  poem was composed by the late Rev. Gudina Tumsa, and published on Bariisaa, the first Oromo newspaper. Rev. Tumsa was known…

!!!!! Emergency *****

In an acute care of nation No offend and defend Every corner of generation Standbys and Show up Devotion!!!!! For owns father land…

“የፍቅር ጉዞ”

የሰላም ሰባኪ የአንድነት ዋልታ ነፃነት ተራኪ የጥቁር ሰው ዕጣ የጥንት የጠዋቱ የኢትዮጰያ ጌታ እንኳንስ ለጩኸት ለባንዳ አምባጓሮ እጀ አልሰጠም ትናንት በወያኔ እስር በመኪና…

“ኢትዮጲያ ትውደም” ?? ?

“ኢትዮጲያ  ትውደም” ?? ? ምን ዘመን መጣብን? ተወልደን  ተጋብተን ለ 3000 አመት ባንድነት ኖረን በ 23 አመታት እኔ ስሞትልህ ገዳ ሜ ዱበዱ ኢትዮጲያ…

“አበበ በሶ በላ ”??

Soorgoon  mammaaksa obsaa Obsaan aannan goromsaa Caalaa“ጩቤ ጨበጠ” “አበበ በሶ በላ”n Quufe  iyya xixiixee!! Dhuma seenaa aseennaa Cidha “እምዬ ምንሊክ” Abbabaa bachoo nyaatu…

Handaaqqoon… Haatatee….!?

Gommoodhaafi  geeraa gibeef awaash lagaa waabee maaltu goosaa? Wanta keessa galaa dhibee lammii-gidduu fira akka alagaa!! Dhiigi maccaaf tuulam lola’ee gad-jigaa caliifi calanqoo…

The Strange Twist in Amhara Politics: Rehabilitating Past Tyrants

The latest fanfare surrounding the celebration of Menelik’s centennial marks an interesting strategic shift in Amhara politics. This memorialization function which, both by…

“Makarov”-faf-dhiiraa..

Kan faca’ee marguu rooba ruudaatiifi aduu ruudaa ta’uun qilleensi jiraachuun ruudaa bishaan gubbaaf dachee bishaan jalaan gidduu kanaan ba’uun seenaan sitti himamee akka…

Saddiiqaa Joollummaa

Tartiiba joollummaa bifaa gitaan uumaa afaan faajjii jalaan ka ittiin-dubbatamaa qixaaf qixxe ollaan qinxaabon qoodamaa mirgaaf bitaan eelaan sagaleen gungumaa saddiiqaan jaalalaa… Takkaan…

My Essay is upon Oromoland

By Gutama Tarafo ( Delivered to the Lovedale Literary Society,  October 1897) Mr Chairman and Members, In Oromoland many things are different from…

Chaltu as Helen and Oromophobia

By Laalo Guduruu Two remarkable Oromo episodes dominated the Ethiopian diaspora blogosphere and social media over the last few months: The episode of…

The Untold Story of “Raggaatuu”- The Famous OLA Commander

Originally written by: Afendi Muteki Translated by : Hambisaa Soolee   In the history of OLA (Oromo Liberation Army), Juukii Barentoo is the…

NAMORATUNGA

Akka dhakaa lafee akka namoratunga yoomuu cululuqii akka haroo Turkaan Liinchiis sin daaww’atin Roobiins sin lollaasin aduun sin goggoysin torban Urjii Booran kuush…

Jaldeessaafii Saree

Jaldo jalli saree sareen gubbaan jaldoo waliin tattaphatuu lafa’ra taphatan hinbeekkanne iddoo!! Lafa magariisaa kan gubbaa taphatan horoo horteen isaa bakka irraanfatan qomoo…

“ዓሊ ሸቦ” እና “ፍለጋው”

ጸሓፊ፡- አፈንዲ ሙተቂ ———- ባልሳሳት ዘመኑ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 1978 ይመስለኛል፡፡ በዚሁ ዓመት ነበር አንድ አንጋፋ አርቲስት አስደናቂ ዜማውን የለቀቀው፡፡ ይህ ሰው ፍቅረኛው…

Afaan Oromo View all

Ayyaana ji’a muddee muddee baati hagayyaa manqallaa gurrasaa sadiin quba  naqnee bita mirgaan qabnee gulantaa dur turre deeffatuu barbaanne! Gulantaa jireenyaa kan cinaan okkoteen mijuu warra keenyaa booka…

Yaa bada fattee…, bada fatittii! Attaam allaatiin si liqimsiti? Hudhi ciriqii, ija haababaastuu Karaa taa’aashe afuura haa hayaastu! Kottee ol kaastee haa wixxifattu Fedhe haa qufa’tuu, haahaxxiffattuu Kunoo…

Walaleessaa: Eebba Coqorsaa ayyaantuu qaalluun eker-dubbiftuun callee ilaalun hariiroo uumaaf uumamaa haalun tulluufi malkaa bonaafi gannaa arfaasaaf birraa jiruuf jireenyaa dabaree seenaa hiikkaa wallaaluun callee mormaatiin maalif nu-qaluu?…

Qopheeessaan: Zalaalam Abarraa…

More on Afaan Oromo

DHUGAAN JIRU KANA

Hurrii

Sammuyyaa Habashaa Bardhibbee 21ffaa Keessaa

XOOPHIIS?

GAAFA JIRUU UUNJARRAA GATANTARRE AADAA FI DUUDHAA TEENYA DHABNE

Dhummuugaa

SEENAA BARREEFAMA AFAAN OROMOOTIIFI SHOORA DR. SHEEK MAHAMMAD RASHAAD

Jaarraan maalif qabsoo hidhannootti ciche?

Dr. Sheekh Mahammad Rashaad (Sheekha Yoomiyyuu hin irraanfatamne)

Bubbeefi Bosona