የቅማንት ህዝብ ትግል በኦሮሞና በሌሎችም ነጻነት ናፋቂ ህዝቦች ሊደገፍ ይገባል

ቦሩ በራቃ የቅማንት ህዝብ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ታሪካዊና ጥንታዊ ህዝብ ነው። ይህ በጎንደር ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ከኩሽ ነገድ የሚመደብ ሲሆን ከታላቁ የኣገው ህዝብ ጋር ጥብቅ የሆነ የደም፣ የቁዋንቁዋ፣ የባህልና ባጠቃላይ ጠንካራ የማንነት ትስስር ያለው ህዝብ ነው። ቅማንቶች ጥንት ከኣገው ህዝብ…

Gubaa Bitootessaa

gubaan birraa barii bariin birraa keessaa… gubaan bitooteessaa mallattoon kanniisaa dibaa malee “Mallee” qaanqee ji’a caamsaa adaa  dhagaa adeet? edada arfaasaa? cidiinsaa kudhaniin kibriinni torbaniin boba’aan bubbisaa Ibiddi sadaasaa Bifa gubee “gaarree” gubaa awwaannisaa ! dur dur jarri-durii daadarkaa dukkanaa…

Waanbaraa Wal’aansaa

Waanbaraa Wal’aansaa alaa galuun- malaan ala jiraaf- marruu… leencan loluun- hamaaf “ani-leencaa!” firruu????? ala buluu mannaa .,.? migiraan maagaraa wiixaan kabaa kabaa goodoo ofii jaaruu# ennaa kuni  ta’u% ejjeerraan jeeramee akka inni dhimmisu arrab- dubbii bareen irga ilkee’n jirreen qarriffaafi…

Riquu- Riqaa

Riquu- Riqaa adurreen kajeellaa adalli adamoo aadaa ree jiraattaa @akka huummoo adamoo kan bahee adamse kee qomoo filannoon@ qabduu adamsiisuu  silas akkaa amala keetii adamsiisi Oromoo!!!!! mukni rirmaa baataa rirmaan muka nyaataa dhadhaa mana injirree mataan abbaa hinjiree filoo filaan…

Lafa Ittin Deebine…

Lafa ittin deebine daangaa’n himatanii darratti biqilee? adeetiin magaree? hundee kee dhaloonni? akkamiin darratti barnoonni sarbamee Adeetiif kennamee salaale lammiimmii????? @ ofii maalinnii? inni odeessaa baatee meeti aantummaanii!? leemman furdateef gudeelcha’n ta’uu arraba qabaaf waan hindandeenye dhaabi haasa’uu…. hamattuun arrabni…